Un Om Realizat și un Avatar

Rishikesh, India; 1967

MAHARISHI: Punerea Marilor Maeștrii pe piedestalul Avatarurilor nu se datorează realității situației. Deseori este datorită reverenței, adorației și devoțiunii. Lumea simte că Avatarurile sunt mai mari decât orice ființă umană evoluată.

În măsura în care divinitatea este interesată, orice persoană evoluată este în plinătatea ei. Cineva nu trebuie să fie un Avatar pentru a se bucura de toate posibilitățile vieții. Nimeni nu trebuie să fie o Încarnare.

Omul are un orizont mai larg de posibilități în viață în ceea ce privește o viață trăită decât un Avatar. Ca o comisie desemnată – o comisie este creată de către guvern, este creată pentru acel specific ceva. În timp ce, guvernatorul sau orice alt angajat al guvernului are un domeniul mult mai larg al activității, al libertății și al bucuriei de a trăi ca atare.

Avatarurile sunt limitate la un mod de viață specific. Au de făcut ceva specific. Nu este o perioadă nelimitată de viață pentru a fi trăită și savurată. Este mai curând ceva limitat.  Pentru acea investigare specifică cineva nu trebuie să meargă spre acel făgaș limitat al vieții unui Avatar.

Nu este o devalorizare a Avatarului, dar comparația nu este validă – să compari viața unui om realizat cu și cea a Avatarului. Cele două structuri sunt complet diferite.

În Conștiință Divină, starea dezvoltării depline, viața este savurată în deplinătatea ei. Sfera nelimitată a absolutului și relativul suprem, celestul. Ambele incluse pot fi viața unui om obișnuit, un om normal. Cineva nu trebuie să fie o Încarnare.

Despre Meditația Transcendentală