Structura Divinității

Bad Mergentheim, Germania; 1964

MAHARISHI: Conștiința Divinității spunem că este ceva special, ceva diferit în structura și calitatea sa față de Conștiința Cosmică. Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să înțelegem întreaga structură a Divinității.

Starea brută a creației, propria ta stare brută a mantrei, starea de gândire brută și apoi starea subtilă, subtilă, subtilă și apoi o transcendem – acest câmp al creației subtile este câmpul vieții celeste. Transcenderea acesteia este Sinele Absolut.

În câmpul relativ există diverse planuri, brute și subtile și apoi subtile, mai subtile. Divinitate, o definim ca una care prezidează relativul și absolutul.

În Relativ și în Absolut

Cineva din câmpul cel mai subtil al creației aici [câmpul relativ] va fi Atotputernic pentru întreaga creație, cu siguranță, deoarece statutul său se află în cel mai subtil câmp al vieții. El este și Atotputernic. Dar acest Atotputernic se află în câmpul relativ.

Sinele absolut este și Atotputernic, în sensul că acesta este baza întregii creații, deoarece hrănirea este baza întregii [vieți]. Așadar Sinele nemanifestat este și Atotputernic, dar aceasta este Atotputernicul în statutul absolut.

Structura Divinității

Divinitatea este astfel, prezidând aceasta [relativul] și aceasta [absolutul]. Divinitate, am exemplificat ca guvernare, guvernare atotputernică. Guvernarea trebuie să fie reprezentată de cineva. Guvernarea este reprezentată de parlament și din nou este reprezentată de un președinte. Parlamentul este o guvernare; președinte este o altă guvernare.

Acesta [cel mai subtil relativ] este ca președintele, ceva Divinitate aici, cineva din câmpul relativ, ceva Divinitate [devata], îngeri și apoi cel mai înalt tip de îngeri, ceva Sine Atotputernic în câmpul relativ, [toți] care au existența în câmpul celest al vieții din ceruri am putea spune. Este ca președintele care simbolizează guvernul.

Chiar mai presus

Există însă o altă putere care este chiar mai mare decât președintele și această putere mai mare ar fi aceea care prezidează aceasta [relativul] și aceasta [absolutul] pe care am spus că este Divinitatea. Are sens? Așa cum parlamentul este atotputernic, poate demite și instala chiar și președintele.

Președintele aparține domeniului relativ, șeful statului. Acesta este capul întregii creații de ordine manifestă, relativă. Cineva aici, Divinitatea, care poate fi „el” sau „ea”, pe care îl numește parlamentul. Și adevăratul stăpân al creației, Divinitatea a toate este ca parlamentul.

Ori de câte ori are loc o anumită tulburare, când legea existentă a președintelui nu este în măsură să controleze teritoriul, ceva greșit se întâmplă și devine dificil de gestionat, atunci este numită o comisie,  pentru acea lucrare anume. Comisia merge acolo, face cercetări, aduce raportul și restabilește acolo totul.

Avatarurile

Așa cum sunt comisiile guvernului sunt Avatarurile, toate acestea le auzim despre Avataruri. Nu aparțin acestui câmp al vieții cerești, nu pot aparține absolutului, ci aparțin acelui câmp sau aparțin acelei autorități care stăpânește peste, care este Dumnezeu. Ele reprezintă pe Dumnezeu.

Deci aceste Avataruri sunt expresiile Divinității și scopul acestor Avataruri este de a restabili legea și ordinea. Pentru ce? Pentru ca procesul evoluției să poată continua fără restricții.

Atunci când, în anumite zone, oamenii încep să facă răutăți, să meargă invers pe calea evoluției, fac ceva greșit, merg împotriva Dharma, apoi vine un anumit Avatar, restabilește legea și ordinea prin educație și poate, uneori, pedepse, de asemenea, orice este necesar pentru acea ocazie anume.

[Ei] stabilesc legea și ordinea, stabilesc calea dreptății și stabilesc această Meditație Transcendentală. S-a întâmplat și s-a tot întâmplat și [ei] oferă o cale directă de eliberare. Acest lucru a fost din vremuri imemoriale, încă de la crearea creației.

Despre Meditația Transcendentală