Pustnic vs om din lume

Kumbha Mela, India; 1966

MAHARISHI: Sanyasis[1] nu au acel avantaj al valorilor depline ale vieții, ei neagă aspectul fizic al vieții. Întreaga bază a vieții pustnicului este că prin acea implicare în treburile lumești nu este posibilă obținerea perfecțiunii în viață. Dar noi nu acceptăm asta în platforma MRS[2]. [Punctul de vedere al Sanyasi] nu este o metodă, este o înțelegere greșită a vieții, deoarece metoda de vopsire rapidă a pânzei este să o înmoaie în culoare și să o pună la soare. Lasă să se estompeze în măsura in care ar putea sa se estompeze. Pune-o în culoare și pune-o la soare.

Deci, a o pune la soare este de asemenea o parte a vopsirii rapide. Dacă nu lăsați culoarea să se estompeze, atunci puteți crede că este vopsită, dar se poate estompa oricând veți ieși la soare.

Deci, pentru a fi sigur că vopsirea este rapidă, trebuie să o puneți în culoare și să o puneți la soare. Mintea obține starea transcendentală a Sinelui în timpul meditației, după care ieșim și acționăm în lume.

Pustnic vs om din lume

Singura diferență în viața unui om din lume și a unui Sanyasi este aceea că omul din lume se răsfață în domeniul activității la nivelul simțurilor. Sanyasiul se răsfață în activitatea mentală. Activitatea trebuie întreprinsă astfel încât stării transcendentale a conștiinței să i se permită să se estompeze în câmpul de activitate.

Doar că Sanyasi desfășoară o activitate mentală – gândește și gândește și gândește. Gândește lumea în termeni de nitya[3]. El continuă să-și manipuleze mintea că tot ce se vede nu este decât un miraj. Este ca un vis care nu are nicio substanță. În vis, pare să fie adevărat, dar mai târziu nu există. Deci, Lumea este ca un vis, este ca un miraj, nu există, există doar în minte. Toate sunt astfel de gânduri de manipulări.

Este un exercițiu foarte greu să vezi un copac și să-l vezi complet ca nimic (râde). Este ca activitatea grea a omului din lume, alergând la piață și obosit și adormit. Acea mare activitate fizică a gospodarului este la fel ca activitatea mentală intensă a unui Sanyasi, care vede Lumea ca fiind ceva atât de concret, îi place să nu o vadă ca fiind ceva concret.

Activitate fizică

Chestiunea este că, la fel cum este recomandat omului din lume să intre în activitate și să aprofundeze acest lucru și să facă muncă fizică și să câștige ceva și să sprijine familia – o mare responsabilitate, o presiune mare în activitate. Această presiune a activității este necesară după câștigarea conștiinței transcendentale în timpul meditației dimineața. Acest lucru a fost spus de Lord  Krishna „Yogastha kuru karmani”. Adu-ți mintea în Sine, adică „Yogastha”. Fii un Yogi și apoi ieși să acționezi.

În domeniul acțiunii există o diferență între omul din lume și Sanyasi. Omul din lume se răsfață în activitate intensă la nivel senzorial, [Sanyasi] se răsfață în activitate intensă la nivel mental. Aceasta este diferența. Aceasta este piața sa [Sanyasi], gândire și gândire. Este un exercițiu intens de a gândi visul concret în termeni de dispariție completă și inexistență, un vis și doar un gând și toate, tot felul de activități mentale intense.

[1] Pustnici

[2] Mișcarea de regenerare spirituală a fost prima organizație pe care Maharishi a înființat-o atunci când și-a început călătoria pentru predarea meditației. MRS a fost înființat la 1 ianuarie 1958 în India, ca răspuns la prelegerile date oamenilor care s-au adunat să-l audă pe o perioadă de trei zile

[3] Eternitate

Despre Meditația Transcendentală