Prana Cosmică și Minte Cosmică

Kumbha Mela, India; 1966

MAHARISHI: Prin procesul meditației mașinăria fizică obține odihnă. Dar mai mult decât influența odihnei este efectul întineririi care este produs. Această influență a întineririi este produsă de către prana individuală care se pune în acord cu prana Cosmică, mintea individuală care se acordează cu mintea Cosmică.

Care este nivelul pranei Cosmice? Vedeți, în timpul meditației respirația devine mai înceată și mai înceată și se rafinează tot mai mult. În cele din urmă se rafinează atât de mult încât nu o mai simțim ca respirație. Când ajunge la acest nivel unde respirația nici nu mai este nici nu mai iese, ajunge la nivelul Sinelui Omniprezent. Și acel nivel de prana este nivelul pranei Cosmice care este baza întregii activități din creație.

Acest nivel de prana care nu mai este activ, nivelul tăcut al pranei, acesta este nivelul Sinelui Transcendental, omniprezent. O stare de nemișcare. Aceasta este prana Cosmică. Prana individuală se acordează direct cu prana Cosmică.

La fel și mintea. Mintea experimentând mantra, încet, încet, încet – în cele din urmă ajunge la acel nivel în care nu mai este în domeniul Relativ – starea Absolută a inteligenței spunem în termenii minții. Mintea devenind mai fină și mai fină și atingând nivelul Absolut al minții, conștiință interioară – când mantra s-a dus, conștiință interioară, inteligență pură. Acesta este nivelul minții Cosmice.

Fiecare activitate din natură, fiecare aspirație din natură, totul se naște de acolo. Mintea individuală ajungând în contact cu mintea Cosmică obținea acea forță Cosmică și virtutea acesteia, experimentează influența întineririi în structura fizică a sistemului nervos.

Influența întineririi vine din acest contact al pranei individuale cu prana Cosmică și al minții individuale cu mintea Cosmică – aceasta întinerește. Și această întinerire depășește uzura corpului. De aceea vedeți oameni care meditează de o săptămână sau cam așa ceva că încep să arate cu mulți ani mai tineri. Aceasta este influența întineririi.

Cum învăț Meditația Transcendentală

Pentru a afla cum putem învăța Meditația Transcendentală click aici. Pentru următorul curs click aici.