Despre Karma #1

Sursa necunoscută; 1959

MAHARISHI: Odată elevați în viață eternă (Conștiință Cosmică) întregul domeniu al karmei a ajuns la perfecțiune. Toate acelea al căror scop a fost karma – karma înseamnă acțiune – scopul acțiunii a fost evoluția noastră.

Dorința a fost acolo – dorința dă naștere acțiunii – iar dorința a fost acolo doar pentru evoluția noastră, să fim mai mult, să ne bucurăm mai mult, să devenim perfecți. Când această perfecțiune a fost atinsă, atunci nu mai este posibilă dorința. Nicio dorință este posibil, aceasta este una, dar și nici urmele experiențelor nu mai sunt posibile. Urmele sunt ca niște vagi impresii, ca o linie pe apă.

Când un om realizat vede o floare, floarea este văzută. Când floarea este văzută trece prin retina ochilor. Deci, cineva nu poate spune că impresia este inexistentă. Impresia este acolo, dar impresia nu este urma unei linii într-o piatră care este dificil de șters. Este ca urma pe apă. Este văzută, desenată și ștearsă simultan.

Acesta este domeniul karmei

Acesta este domeniul karmei. Dacă karma este împlinită de către o minte care nu este etern mulțumită, atunci karma va sădi o sămânță pentru karma viitoare. Când karma sădește o sămânță pentru karma viitoare înseamnă că atunci când acțiunea lasă o urmă a valorii sale atunci acea urmă este sămânța pentru acțiune viitoare. Acțiunea prezentă seamănă o sămânță pentru acțiunea viitoare. Aceasta este influența care leagă a karmei.

Fiecare acțiune pe care o facem ne leagă, ne leagă să facem acea acțiune sau o acțiune asociată din nou și din nou. Dar când mintea se înalță la acea înălțime a experienței extazului unde impresiile karmei nu vor lăsa o urmă permanentă, acestea vor lăsa doar o urmă pe apă, o urmă foarte vagă, și atunci spunem că acel om s-a ridicat deasupra influenței karmei – s-a ridicat deasupra influenței care leagă a karmei. Acțiunea și rezultatul acțiunii vor fi acolo, dar acestea nu vor mai fi capabile să ne lege în ciclul acțiunii și impresiei și al dorinței și aceasta nu ne va lega în ciclul vieții și morții. Aceasta ne va elibera de cele mai mari nefericiri ale vieții și de asemenea de micile nefericiri ale vieții.

Karma meditației ne eliberează

În acest fel karma meditației ne eliberează de toate efectele care leagă ale karmei. Meditația este de asemenea karma; meditația este de asemenea acțiune. Când un ghimpe ne intră în deget, ne trebuie un alt ghimpe pentru a-l scoate. Acțiunea meditației este o acțiune care ne eliberează de toată suferința și nefericirea din viață.

Cum învăț Meditația Transcendentală

Pentru a afla cum putem învăța Meditația Transcendentală click aici. Pentru următorul curs click aici.